• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4

สารสนเทศเพื่อการบริการ

. : อีเมลล์นักศึกษา

. : อีเมลล์บุคลากร

. : บริการอินเตอร์เน็ต

. : ลงทะเบียนอุปกรณ์พกพา

. : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

. : การเรียนการสอนออนไลน์

. : สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

. : จองห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม

. : จองรถ

. : บริการแจ้งซ่อม

คลังความรู้และงานวิจัย

. : คลังข้อมูลงานวิจัย

. : ผลงานทางวิชาการ

. : สถาบันวิจัยและพัฒนา

. : งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่

. : แหล่งทุนวิจัยภายนอก

สำหรับบุคลากร

. : เพิ่มบุคลากร

. : ดาวน์โหลดเอกสาร

. : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

. : ดาวน์โหลดฟอนต์

ส่วนปักหมุด

ส่วนปักหมุด


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าววิทยาเขตวังไกลกังวล ปี...
 15/02/2560

     จดหมายข่าววิทยาเขตวังไกลกังวล ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ในรูปแบบ E-magazine สามารถรับชมได้แค่เพียงปลายนิ้วคลิก!

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและก...
 15/02/2560

     คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล #เปิดสอนการพูดภาษาจีนในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 30 ชั่วโมง

ชมฟรี!!! Sing & Rejoice 2017 in...
 15/02/2560

     ชมฟรี!!! Sing & Rejoice 2017 in Prachuabkirikhan คณะนักร้องประสานเสียงมีลัลมิชชันนารี กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต 4)

ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560...
 15/02/2560

     ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ด่วน !!! รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่า...
 15/02/2560

     ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ ด่วน !!! รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่าน เท่านั้น !!! รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 พฤษภาคม 2560 #โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมกับ

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...
 15/02/2560

     คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าชมนิทรรศการ "บรมกษัตริยาธิราช" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์