• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4

สารสนเทศเพื่อการบริการ

. : อีเมลล์นักศึกษา

. : อีเมลล์บุคลากร

. : บริการอินเตอร์เน็ต

. : ลงทะเบียนอุปกรณ์พกพา

. : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

. : การเรียนการสอนออนไลน์

. : สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

. : จองห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม

. : จองรถ

. : บริการแจ้งซ่อม

คลังความรู้และงานวิจัย

. : คลังข้อมูลงานวิจัย

. : ผลงานทางวิชาการ

. : สถาบันวิจัยและพัฒนา

. : งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่

. : แหล่งทุนวิจัยภายนอก

สำหรับบุคลากร

. : เพิ่มบุคลากร

. : ดาวน์โหลดเอกสาร

. : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

. : ดาวน์โหลดฟอนต์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

 
ข่าวสารกิจกรรมคณะ
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ส... (28/10/2559)

     พิธีบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก๋ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดพิธีบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระร...

พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรม... (25/10/2559)

     ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจ ...

กิจกรรมแปรอักษร "หัวหินบ้านพ่อ" (12/11/2559)

     เมื่อวันที่ 12/11/2559 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประชาชนชาวอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียงมากกว่า 1 หมื่นคน พร้อมใจเดินทางมารวมตัวกันที่อุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกิจกรรมแปลอักษร...

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา'60 (28/9/2559)

     เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา) สมัครผ่านระบบ Internet on-line สมัครด้วยตัวเอง ณ พื้นที่วันไกลกังวล รหว่างวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม ถึงวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 (รอบรับตรง) สมัครผ่านระบบ Internet on-line ระหว่างวันอังคาร ที่ 3 มกราคม ...

วิทยาลัยเพาะช่าง รับรางวัลรองชนะเลิศ (18/11/2559)

     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุและรางวัลชมเชยต่างๆ ในโครงการส่งเสริมการท่อง...

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีทอดผ้าพระกฐิน... (9/11/2559)

     ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ อ.วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดช่อง ...